13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg
17.jpg 18.jpg 19.jpg 1_08.jpg
20.jpg 2008.jpg 2008_1.jpg 21.jpg
22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
27.jpg 28.jpg 29.jpg 2_08.jpg
31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg
35.jpg 3_08.jpg 4_08.jpg 5_08.jpg
7.jpg

படங்கள் -2015

கொடியேற்ற திருவிழா 2011

கேதாரநாதருடன் கௌரி

ஆதிபத்ரகாளி நாகராஜருடன்

சைவசமய பரீட்சை

கௌரிபூஜைவழிபாடுகள்


காப்புரிமை ஸ்ரீ வடபத்ரகாளி அம்பாள் தேவஸ்தானத்திற்குரியது ©2010  Site Design: Speed IT net