DSC02841.JPG DSC02842.JPG DSC02843.JPG DSC02844.JPG
DSC02845.JPG DSC02846.JPG DSC02847.JPG DSC02848.JPG
DSC02850.JPG DSC02851.JPG DSC02852.JPG DSC02853.JPG
DSC02854.JPG DSC02855.JPG DSC02856.JPG DSC02861.JPG
DSC02862.JPG DSC02863.JPG DSC02864.JPG DSC02865.JPG
DSC02866.JPG DSC02867.JPG DSC02869.JPG DSC02870.JPG
DSC02871.JPG DSC02872.JPG DSC02873.JPG DSC02878.JPG
DSC02879.JPG DSC02880.JPG DSC02881.JPG DSC02882.JPG
DSC02889.JPG DSC02891.JPG

படங்கள் -2015

கொடியேற்ற திருவிழா 2011

கேதாரநாதருடன் கௌரி

ஆதிபத்ரகாளி நாகராஜருடன்

சைவசமய பரீட்சை

கௌரிபூஜைவழிபாடுகள்


காப்புரிமை ஸ்ரீ வடபத்ரகாளி அம்பாள் தேவஸ்தானத்திற்குரியது ©2010  Site Design: Speed IT net