பூஜைகள்
* உஷக்காலம்  காலை 7.00 மணி
* உச்சிக்காலம்  நண்பகல் 12.00 மணி
* சாயரட்ஷை   மாலை 5.00 மணி

படங்கள் -2015

கொடியேற்ற திருவிழா 2011

கேதாரநாதருடன் கௌரி

ஆதிபத்ரகாளி நாகராஜருடன்

சைவசமய பரீட்சை

கௌரிபூஜைவழிபாடுகள்


காப்புரிமை ஸ்ரீ வடபத்ரகாளி அம்பாள் தேவஸ்தானத்திற்குரியது ©2010  Site Design: Speed IT net