திருப்பணி விபரங்களும் நிழற்படங்களும்
 
  • மணிமண்டப நிர்மாணம்
  • தீர்த்தோற்சவ நிலையநிர்மாணம்
  • புதிய தேர் நிலைய நிர்மாணம்
  • அன்னதான மண்டபம்
  • திருப்பணிக்காட்சிகள் ஒரேபார்வையில்

படங்கள் -2015

கொடியேற்ற திருவிழா 2011

கேதாரநாதருடன் கௌரி

ஆதிபத்ரகாளி நாகராஜருடன்

சைவசமய பரீட்சை

கௌரிபூஜைவழிபாடுகள்


காப்புரிமை ஸ்ரீ வடபத்ரகாளி அம்பாள் தேவஸ்தானத்திற்குரியது ©2010  Site Design: Speed IT net